Výstavba schodiště rodinného domu v Městečku – rok 2006