Výkopové práce na stavbě rodinného domu v Městečku – rok 2006