Hotová střecha rodinného domu v Městečku – rok 2015