Zateplení a stavba vazníkové střechy rodinného domu v Městečku – rok 2015