Izolace a stavební práce na rodinném domu v Městečku – rok 2015