Výstavba rodinného domu v Městečku a instalace jímky – rok 2005