Stavba v jednom ze dvou rodinných domů v Dobříčkově