Rodinný dům v té době s nedokončeným plotem – Dobříčkov